Retourvoorwaarden

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van boete & zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient de producten op eigen risico en kosten, bij voorkeur in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, te retourneren.
***inclusief prijskaartje/etiket/label in goede staat en verzegeling intact

Wilt u afzien van uw aankoop? Doe dat dan binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de levering van uw bestelling. Meld Voltage Fashion schriftelijk dat u wilt afzien van uw aankoop. Per e-mail, in een aangetekende zending of met een herroepingsformulier, dat u hier kan downloaden.

terug te zenden naar:

Voltage Fashion
Neerlandensestraat 7
3440 Zoutleeuw
België